Siltojen kaupungin
kotiseutuyhdistys
itäisessä Hämeessä
HEINOLA-SEURA
Heinolan vaakuna
Etusivu
 
Ajankohtaista
 
Aloitteet
 
Galleria
 
Hakemisto
 
Hallinto
 
Historia
 
Juhlat
 
Julkaisut
 
Linkkisivu
 
Tarinatupa
 
Tietovakka
 
Toiminta
    

REUMA SAI RINNALLEEN VALON
 
 
Hotelli Valo 1
 
Reumasäätiön sairaala Heinolassa on ollut yli 50 vuoden ajan tuttu paikka reumaan sairastuneille suomalaisille. Reuma on monille perheille ympäri Suomea merkinnyt samaa kuin Heinola. "Menen taas Heinolaan…" Heinola-kuva on tullut tunnetuksi ympäri Suomea Reuman kautta. Samoin kansainväliset vieraat vuosikymmenien ajan ovat vieneet mukanaan mielikuvaa Heinolasta Reuman kautta.
 
Viime vuosikymmenien aikana Reumasäätiön sairaala on kehittynyt tärkeäksi kansainväliseksi tutkimus- ja sairaalayksiköksi - yliopistolliseksi keskussairaalaksi. Se on saanut 2000-luvulla useita huomattavia palkintoja sairaalan toiminnan tuloksellisuudesta muihin vastaaviin sairaaloihin verrattuna.
 
Hotelli Valo vihittiin
 
Elokuun 22. päivänä 2007 liehuivat liput Reuman saloissa, oli jälleen saavutettu tärkeä etappi. Reuma sai rinnalleen hotellin palvelemaan sekä sairaalan potilaita että heidän omaisiaan.
 
Hotelli Valon vihki käyttöön Kelan pääjohtaja Jorma Huuhtanen. Hänen lisäkseen Raha-automaattiyhdistyksen kehittämispäällikkö Janne Juvakka ja Reumasäätiön toimitusjohtaja Hannele Kalske leikkasivat nauhan Hotelli Valon ja Tules-asuntojen vihkiäisissä.
 
Hotelli Valo 2
 
Hotellin nimi Valo kuvaa positiivisuutta ja uskoa tulevaisuuteen. Reumasairaus tullaan lähitulevaisuudessa voittamaan!
 
Päätöstä hotellin ja palveluasuntojen korjaamiseksi entisestä henkilökunnan asuinkerrostalosta vauhditti sekä 600 lapsiperheen adressi että Lahden ja Heinolan seudun reumayhdistysten kannanotot hotellin tarpeellisuudesta Heinolassa. Kun mukaan saatiin Kela ja Raha-automaattiyhdistys, uskaltautui Reumasäätiön hallitus aloittamaan rakennuksen suunnittelun ja korjausrakentamisen.
 
Yhdeksän miljoonaa euroa maksanut korjaus valmistui vuosi sitten. Hotellirakennus on korjattu kodinomaiseksi ja käyttäjälähtöiseksi, viihtyisäksi ja rauhalliseksi asuinympäristöksi luonnonläheiseen maisemaan.
 
Hotellin sisustustyö kunnioittaa rakennuksen 1950-luvun arkkitehtuuria. Hotellissa on useita kokoustiloja ja 74 yksilöllistä huonetta. Hotellin yhteydessä on myös 35 Tules-palveluasuntoa vakituista asumista varten. Monipuoliset ulkoilumaastot ja idyllinen Terveyslampi rantasaunoineen antavat hotellipalveluille ylimääräistä hohdokkuutta.
 
Hotelli on ollut jo käytössä vuoden ja kokemukset ovat erittäin myönteiset. Vuoden käyttö on antanut varmuuden hotellin tarpeellisuudesta. Hotellin kulloinenkin ylimääräinen kapasiteetti luovutetaan myös ulkopuolisille käyttäjille. Heinolan kotien vieraat, turistit ja lähitehtaiden asiakkaat ovat saaneet rauhallisen yöpymismahdollisuuden kauniissa harjumaisemassa.
 
Koska hotelli Valolla ei ole tanssiravintolaa ja muita sen tapaisia palveluja, ei se kilpaile paikallisten hotellien kanssa. Hotelli Valo täydentää persoonallisesti Heinolan muita hotellipalveluja.
 
Reumaparantolasta Reumasäätiön sairaalaksi
 
Näin kirjoitti vuonna 1959 silloinen Reuman ylilääkäri Veikko Laine Itä-Hämeen kirjassa:
 
"Reumasairaiden hoitoon nähden oli maamme jäänyt pahasti jälkeen muista pohjoismaista, ja tästä syystä huomio kiintyikin Heinolan Kylpylaitokseen.
 
Tammikuun 1. päivänä vuonna 1946 aloitti Heinolan Reumaparantola toimintansa korjatuissa Heinolan kylpylaitoksen suojissa. Parantolan perustamisen johdosta mielenkiinto reumatautien hoitamiseen maassamme elpyi.
 
Seurauksena oli, että jo saman vuoden lopulla perustettiin Reumasäätiö-niminen yhtymä, jossa valtiovalta, kansaneläkelaitos ja eräät muut järjestöt ja laitokset olivat osakkaina. Säätiön tehtäväksi tuli rakentaa maamme ensimmäinen reumasairaala. Sairaalan sijoituspaikaksi valittiin tietyin perustein Heinola.
 
Tietomme reumasairauksista ja niiden perimmäisistä syistä ovat varsin puutteelliset. Tästä syystä on sairaalan toiminnan alkamisesta lähtien kiinnitetty huomiota tutkimustyön suorittamiseen, mihin tässä laitoksessa onkin erinomaiset edellytykset. On nimittäin ilman muuta selvää, että vain tieteellisen tutkimustyön avulla voimme saada sellaisia tietoja näistä sairauksista, jotka auttavat meitä kehittämään yhä uusia ja parempia keinoja näiden tautien vastustamiseksi ja hoitamiseksi."
 
"Reumasäätiön sairaala herättänyt luottamusta jo viisi vuosikymmentä"
 
Näin otsikoi 14.9.2001 Suomen Reumaliiton toimitusjohtaja Kaarina Laine-Häikiö pääkirjoituksensa liiton lehdessä ja jatkoi:
 
Suomalainen reumahoito kehittyi huimin askelin toisen maailmansodan jälkeen. Uudet hoitomenetelmät ja periaatteet paransivat ratkaisevasti taudin ennustetta ja potilaiden elämänlaatua. Hoidon kehityksen kärjessä on kulkenut Reumasäätiön sairaala, joka juhlistaa tänä vuonna (2001) 50-vuotista toimintaansa monin tilaisuuksin.
 
Reumasäätiön sairaalan luomaan Heinolan malliin kuuluu monien erikoisalojen ammatillinen yhteistyö ja potilaan kokonaisvaltainen hoito. Sairaala on saavuttanut suurta kansainvälistä mainetta reumakirurgian aloittajana ja kehittäjänä. Tekonivelkirurgian käyttöönotto vaikutti merkittävästi potilaan ennusteeseen.
 
Suomalaiset potilaat arvostavat Reumasäätiön sairaalan hoitoa. Viidenkymmenen vuoden ajalta on lukuisille ihmisille kertynyt paljon hyviä muistoja sairaalakokemuksista. Tutkimushankkeet ja hoidon jatkuva kehitystyö herättävät luottamusta potilaissa ja heidän omaisissaan.
 
Reumasäätiön sairaalassa on aina osattu arvostaa toisen potilaan toiselle antamaa vertaistukea ja nähty se voimavarana. Tällä uskon olevan merkitystä sekä hoidon onnistumisen että potilaan hyvinvoinnin kannalta.
 
Sairaalan kehitys tuo mieleeni sairaalarakennuksen valoisan ruokasalin. Siellä potilaat kohtaavat päivittäin: kauniisti katettu ruoka tuo mielihyvää ja osaltaan vaikuttaa potilaiden terveyteen.
 
Tuossa salissa avattiin kymmenen vuotta sitten Euroopan reuma-ammattilaisten symposium. Sali henki kevyttä keskikesän valoa ja ikkunoista avautuva metsämaisema korosti suomalaista vieraanvaraisuutta. Sairaalan 50-vuotisjuhlissa sali oli taas hienostunut. Sali muuntuvaisuudessaan on kuin vertauskuva sairaalan vivahteikkaasta historiasta - ja niin kuin uskon - valoisasta tulevaisuudesta."
 
 
Hotelli Valo 3
 
 

Reuman nettisivusto
 
 

Hotelli Valon nettisivusto